Om oss

Om oss

SA Gräv AB Torestorp, bildades 1994 bolaget har i dagsläget 10 medarbetare.

Grundarna har över 50 års branscherfarenhet, utöver maskintjänster erbjuds projektering med mera..


SA Gräv är en samarbetspartner med det stora bolagets kompetens, och med det lilla företagets flexibilitet.
Grundidén är att vara lyhörd mot kund, leverera kundanpassade tjänster i rätt tid.

 

Vår vision

Vi skall vara ett lönsamt entreprenadmaskintjänstföretag med kunden i fokus.


Vår affärsidé

Vi skall vara ett företag som förknippas med soliditet, nöjda återkommande kunder leder till lönsamhet.

 

Kvalitet och miljö

  • Vi skall i samtliga delar och nivåer säkerhetsställa kvaliteten av vår leverans.
  • Vår leverans skall uppfylla eller överträffa kundens förväntningar.
  • Vi skall uppnå kvalitet och lönsamhet utan att göra avkall på miljön.
  • I samtliga projekt uppfyller vi gällande miljöregler, lagar och andra miljökrav.
  • Vi skall aktivt arbeta med lösningar för minskad miljöbelastning.